• Facebook Basic Black

© 2014 Zen Yoga

 

I

Iyengar Yoga: In-Depth Course / Teachertrainiing programme through the addition of a mentorship

A course for the serious student of yoga – build your foundation of practice.

 

Taking place over 10 weekends throughout the year, the In-Depth Course is a great opportunity to challenge yourself, enrich your practice, and take a step further in your personal journey of self-study.

 

We are excited to offer a yearlong program of yoga study and practice that aims to inspire students to develop a deep understanding of the practice of asana and pranayama, and to further their practice and understanding of the art and science of Iyengar Yoga. When we develop a firm foundation in our yoga practice, yoga becomes the means to live our lives more fully, to develop healthy, nourishing relationships and to give back to the world.

 

4 experienced certified Iyengar Teachers will take you through progressive study of asana, pranayama and the underpinning philosophy, basic anatomy and physiology. They will give you practical means to further develop your Iyengar yoga practice, as well as a depth of understanding of yourself and how yoga can be beneficial for you. You will receive reading assignments and home practice materials so you can delve deeper into your home practice throughout the course and beyond.

 

The course will offer you an environment to study yoga in-depth, and can be repeated over the years as the teachers will work with a variety of subjects from the richness of Iyengar yoga.

 

 

 

Next to this program, there will be the possibility to work with a Mentor [link to page about Mentor program] for a period of 3 years towards preparing for the Introductory Assessment of the Iyengar Yoga Association of the Netherlands [link to www.iyengaryoga.nl].

Topics that can be relevant in the work with your Mentor or as an interested student, such as Anatomy or Therapeutic Application of Yoga, can be studied in separate modules (to be announced).

 

[side-bar: for whom]

 

This program is for you if you:

 • Have been taking regular Iyengar yoga classes for at least a year

 • Have an interest in developing your own home practice, or have already started to practice by yourself

 • Are ready to go beyond the asana and pranayama as simply physical exercises or a hobby

 • Are interested to explore yoga as a way of life including asana, pranayama, self-study, philosophy

 • Want to build relationships and community with like-minded people

 

 

[side-bar: practical notes]

 

Practically:

When?

* 10 weekends per year, once a month from September-June – dates to be announced soon!

* Timing: Saturday: 10.00-17.00: asana, pranayama and theory | Sunday: 10.00-13.00 asana, pranayama

Who?

* 4 experienced teachers: Nanda Peek, Hiske van der Meulen, Kerry Reinking, Kristien Van Reusel [links to bio’s]

 

How much?

* whole course: €870

* possible to do ‘light’ program based on drop-in days for €100 (Saturday + Sunday morning) | €75 (Saturday full day) | €40 (Sunday morning only)

 

 

 

 

 

 

 

Iyengar Yoga: Verdiepingscursus, tevens een lerarenopleiding door de toevoeging van mentorprogramma.

Een cursus voor de serieuze yogastudent – leg een stevige basis voor je beoefening.

 

In 10 weekeindes per jaar geeft de Verdiepingscursus je de kans om jezelf uit te dagen, je beoefening te verrijken, en een volgende stap te nemen in je persoonlijke yoga-ontwikkeling.

 

 

Wij kijken er naar uit om een jaarprogramma van yogastudie en –beoefening aan te bieden waarin we studenten willen inspireren om een diep begrip van de asana’s en pranayama te ontwikkelen, en hun beoefening en begrip van de kunst en wetenschap van Iyengar yoga te verdiepen. Als we een stevige basis in onze yogabeoefening leggen, kan yoga een middel worden om je leven te verrijken, om gezonde relaties te ontwikkelen en meer bij te dragen aan de wereld om ons heen.

 

4 ervaren gecertificeerde Iyengar yogaleraren zullen je begeleiden in voortschrijdend onderzoek van asana, pranayama en de onderliggende filosofie, basis-anatomie en fysiologie. Ze zullen je praktische middelen aanreiken om je Iyengar yoga beoefening te vervolgen, evenals een verdieping van je begrip van de manier waarop yoga voor jou toegevoegde waarde kan hebben. Je krijgt leesopdrachten en materiaal om thuis te oefenen, zodat je je eigen beoefening thuis kunt uitbreiden gedurende de cursus en daarna.

 

De cursus biedt je een omgeving om yoga diepgaander te onderzoeken en kan herhaaldelijk gevolgd worden, omdat de leraren een wijde variëteit aan onderwerpen uit de rijkdom van Iyengar yoga zullen aansnijden.

 

Naast dit programma wordt ook de mogelijkheid geboden om met een Mentor [link to page about Mentor program] te werken om je gedurende 3 jaar voor te bereiden op het Introductory examen van de IYVN [link to www.iyengaryoga.nl].

Onderwerpen die relevant kunnen zijn in jouw werk met je Mentor of als geïnteresseerde student, worden aangeboden in aparte modules (meer informatie volgt).

 

[side-bar: voor wie]

 

 

Dit programma is voor jou als je:

 • Iyengar yogalessen hebt gevolgd gedurende minimaal een jaar;

 • interesse hebt om je eigen thuis-beoefening te ontwikkelen of daar al mee begonnen bent;

 • asana en pranayama wilt bestuderen op een manier die verder gaat dan fysieke oefeningen of een hobby;

 • yoga als levenswijze wilt onderzoeken;

 • contact wilt leggen met gelijkgestemde mensen.

 

 

[side-bar: praktisch]

 

Praktisch:

Wanneer?

* 10 weekeindes per jaar, 1x per maand van september tot juni – data volgen snel!

* tijden: zaterdag: 10.00-17.00: asana, pranayama en theorie | zondag: 10.00-13.00 asana, pranayama

Wie?

* 4 ervaren leraren: Nanda Peek, Hiske van der Meulen, Kristien Van Reusel, Kerry Reinking [links to bio’s]

Hoeveel?

* hele cursus: €870

* mogelijk om ‘light’ programma te doen, gebaseerd op drop-in lessen voor €100 (zaterdag+zondagochtend) | €75 (zaterdag hele dag) | €40 (alleen zondagochtend)

 

 

 

 

 

 

Mentor program

Apprenticeship preparing qualified students to become a teacher.

 

After having taken regular Iyengar classes for at least 3 years, you have to find a qualified Mentor [link to list of teacher trainers/mentors on www.iyengaryoga.nl] to work with. This means you will enter a relationship for at least another 3 years, where you are guided by your mentor in general classes to follow observe and assist in classes, and start to teach.

 

This trajectory is for you if you:

 • want to work towards taking the Iyengar Yoga Assessment

 • have minimum 3 year Iyengar Yoga experience and feel you are ready to share what you have learned

 • are prepared to work with your Mentor for an additional 3 years

 • want to work with your Mentor 1-on-1 or in small groups to observe, assist and start teaching yoga classes over time

 

We expect that you take classes with a certified Iyengar yoga teacher at least 2x/week, follow the In-Depth Yoga Course each year, work together in a small group with co-trainees and supplement with Modules on Sunday afternoons, e.g. ‘Anatomy and Yoga’, ‘Therapeutic Techniques for Common Health Issues’, ‘Teaching and Exam Preparation’ etc.

 

à 1st year: mainly focused on following classes and the In-Depth Course, deepening your own practice. But you can start observing classes and assisting.

à 2nd year: observe a  minimum of 10 classes and assist in a minimum of 20 classes. Start practice teaching your fellow trainees or friends/family. Reflect on this by keeping a journal and writing reports.

à 3rd year: assist another minimum of 15 classes and start teaching bits of the class. Mentor gives feedback – either by being present in the class or by watching video of classes. Trainee writes reports to reflect.

 

 

 

Mentorprogramma

Leertraject waarin gekwalificeerde studenten voorbereid worden op het lesgeven.

 

Nadat je minimaal 3 jaar reguliere Iyengar yoga lessen hebt gevolgd, moet je een gekwalificeerde Mentor vinden [link to list of teacher trainers/mentors on www.iyengaryoga.nl]. Dit betekent dat je met deze Mentor een relatie aangaat voor nog eens 3 jaar, waarin je begeleid wordt in algemene lessen die je volgt en observeert, waarin je assisteert en begint met lesgeven. 

 

Dit traject is voor jou als je:

 • je wilt voorbereiden op het Iyengar Yoga Examen;

 • minimaal 3 jaar Iyengar yoga ervaring hebt en denkt dat je klaar bent om te delen wat je hebt geleerd;

 • bereid bent om nog eens 3 jaar met je Mentor te werken;

 • 1-op-1 of in kleine groepen wilt werken aan het observeren, assisteren en beginnen met lesgeven.

 

Wij verwachten dat je minimaal 2 reguliere lessen per week neemt, ieder jaar de Verdiepingscursus volgt, in kleine groepen samenwerkt met je mede-trainees, en aanvullende modules op zondagmiddagen volgt zoals ‘Anatomie en Yoga’, ‘Therapeutische toepassingen bij veel voorkomende problemen’, ‘Lesgeven en examenvoorbereiden’ etc.

 

à 1e jaar: voornamelijk gericht op lessen volgen en de Verdiepingscursus, het verdiepen van je eigen beoefening. Maar je kunt ook starten met observeren en assisteren.

à 2e jaar: minimaal 10 lessen observeren en assisteren in 20 lessen. Begin met het oefenen met lesgeven aan je collega-trainees of vrienden en familie. Reflecteer hierop door het bijhouden van een dagboek en verslagen te schrijven.

à 3e jaar: nogmaals minimaal 15 lessen assisteren, en begin met het zelfstandig lesgeven tijdens de reguliere lessen. Je Mentor geeft je feedback, en als trainee schrijf je reflectieverslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om je in te schrijven kan je het inschrijfformulier downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na inschrijving kan je eventueel binnen 14 dagen nog annuleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je een klacht hebt over de Lerarenopleiding dan kan je deze indienen via een klachtregeling. Kijk op:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws op 21 oktober `15:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende data zijn vervallen: 17 oktober 2015; 20 en 21 mei 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vervangende data zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - zaterdag 21 november `15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - zaterdag 2 april `16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - zaterdag 18 juni `16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerarenopleiding Iyengar Yoga Rotterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now